การปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ

           ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่บริเวณคลองขุดสมบูรณ์ หมู่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ โดยมีนางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวในครั้งนี้

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำกระทบต่อผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีพันเอก จิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าร่วมกิจกรรม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙