การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

           ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางรัชฎา บุญณสะ รองประธาน ฯ (นายกเหล่ากาชาดจังหวัด) และคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์เงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สรุปผลการดำเนินงานโครงการทอดผ้าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๒

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙