งานแถลงข่าว “งานเดิน-วิ่งอุทยาน ร.๒ ซุปเปอร์มินิมาราธอน” ครั้งที่ ๑

          ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ห้องมรกต โรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์ กรุงเทพมหานคร นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานแถลงข่าว “งานเดิน-วิ่งอุทยาน ร.๒ ซุปเปอร์มินิมาราธอน” ครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด,นางสายสม วงศาสุลักษณ์ และนายชลิต ลิ้มเจริญ

 

ตามที่มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานเดิน-วิ่ง อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิฯและพัฒนาอุทยาน ร.๒ ให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ ได้รับความร่วมมือกับจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ องค์กรธุรกิจทั้งในส่วนกลางและในท้องถิ่น และผู้มีจิตศรัทธา

ทั้งนี้ การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ระยะทาง ได้แก่ ๓ กิโลเมตร ๕.๔ กิโลเมตร และ ๑๓.๑ กิโลเมตร ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค่าสมัครประเภท VIP คนละ ๑,๐๐๐ บาท ประชาชนทั่วไป คนละ ๕๐๐ บาท นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน คนละ ๒๕๐ บาท แบ่งการแข่งรุ่นอายุ ชาย/หญิง อายุ ๑๘ -๒๙ ปี ๓๐ -๔๔ ปี และอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่อุทยาน ร.๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และที่สำนักงานมูลนิธิฯ ร.๒ หอวชิราวุธสรณ์ ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ -๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทางออนไลน์ที่ เว็บไซต์ http://rama๒memorialparkwalkandrun.com/

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙