โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

             นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์เรือนจำกลางสมุทรสงคราม ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เรือนจำกลางสมุทรสงคราม กำหนดให้บริการตามโครงการดังกล่าว แก่ผู้ต้องขังหญิง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมี นายแพทย์สันทิต บุญยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม, นายคมกริช วงษาซ้าย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรสงคราม ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี เข้าร่วมโครงการฯ

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จังหวัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องสุขภาพ ของผู้ต้องขังหญิง ซึ่งข้อมูลขณะนี้ สตรีไทยมีความเสี่ยงจากโรคภัยโดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็งเต้านม ที่มีอัตราการป่วยและตายสูงขึ้น การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การตรวจสุขภาพ หากพบโรคร้ายได้เข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อลดความรุนแรงและอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมและเพื่อเป็นการได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม สำหรับ กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ การสาธิตการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง เป็นต้น

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙