สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ ณ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม

              ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อสุกร เนื้อไก่ ที่นำเข้าไปปรุงอาหารให้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนฮอร์โมนไทรอยด์ในเนื้อสัตว์ ที่อาจเป็นสาเหตุของโรคไทรอยด์เป็นพิษ

ซึ่งเรือนจำใช้เนื้อสุกร ๑๒๐ กิโลกรัม/วัน เนื้อไก่ ๘๐ กิโลกรัม/วัน พบว่าเรือนจำมีการจัดเก็บอาหารดิบเป็นสัดส่วน ใช้เนื้อสุกรเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ เนื้อสันนอก สันใน สะโพก ใช้เนื้อไก่ที่ตัดคอออกแล้ว ไม่มีเครื่องใน ทำให้มั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนของฮอร์โมนไทรอยด์ ได้คำแนะนำให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ที่ชัดเจน เลือกเนื้อสุกรที่มีสีชมพู สีไม่แดงสด ไม่มีเมือก เนื้อไก่สีไม่ซีด ไม่มีจุดเลือดออก หากใช้นิ้วกดดูเนื้อที่สดจะเด้งกลับขึ้นมาเป็นปกติ หรือเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองโดยสังเกตสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” เพื่อความมั่นใจในความสด สะอาด และปลอดภัยของเนื้อสัตว์

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙