โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย

                ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ตัน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนางภัทรานิษฐ์ ศรีทับทิม จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จำนวนกว่า ๓๐๐ คน ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙