โครงการ "เสวนากาแฟยามเช้า" ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท

              ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่บริเวณบ้านท้ายหาดรีสอร์ท ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพบปะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ตามโครงการ "เสวนากาแฟยามเช้า" โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด,พลตำรวจตรีฐายุฎฐ์ จันทร์ถาวร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพันเอก จิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อราชการประสานการทำงาน ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนปรึกษาข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการทำงาน ให้เกิดความรวดเร็ว การบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีนายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ชี้แจงสถานการณ์ไวรัสโควิค ๑๙ ของจังหวัดสมุทรสงคราม

 

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะได้ร่วมกันปล่อยปลากระเบนราหู(บุญช่วย) เพศผู้ อายุประมาณ ๔ ปี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๕ เซนติเมตร ซึ่งได้พบเจอในสภาพมีแผลกลางหัวไม่สามารถ จมตัวเองลงในแม่น้ำได้ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าวัดอมรเทพ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที โดยทางสำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำไปรักษาแผลที่สถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฯ จนมีอาการดีขึ้นจึงนำมาปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙