กิจกรรม OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) มหกรรม OTOP ช้อปของกิน ฟินกับของใช้ สุขใจที่บิ๊กซี

              ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิด กิจกรรม OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) มหกรรม OTOP ช้อปของกิน ฟินกับของใช้ สุขใจที่บิ๊กซี ณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสมุทรสงคราม โดยมีนางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้ประกอบ การ/เครือข่าย OTOP เข้าร่วมกิจกรรม

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสมุทรสงคราม และเครือข่าย OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม ที่จัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปยังภายนอกชุมชน สร้างโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางของการตลาดภายนอกชุมชน การเพิ่มทักษะประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการ OTOP โดยผู้ประกอบการที่จะเข้ามาจำหน่ายครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ OTOP ๑-๓ ดาว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) และผู้ประกอบการในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้งนี้ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีฯ เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ OTOP นำผลิตภัณฑ์มาแสดงและจัดจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องในทุกวันที่ ๒๘ -๓ ของทุกเดือน จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙