ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัทเอเอ็มทีฟู้ดจำกัด

                 ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด,นางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัทเอเอ็มทีฟู้ดจำกัด ผู้ประกอบการผลิตเนื้อหมูอบแห้งและเนื้อไก่อบแห้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓/๓ ถนนบ้านตะวันจาก หมู่ ๗ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายสุพจน์ จันทร์เจิมพักตร์ ผู้จัดการบริษัทให้การต้อนรับ พร้อมสรุปความเป็นมาของบริษัทเอเอ็มทีฟู้ด จำกัด บนเนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่ แยกเป็น ๒ ส่วน คือโรงงานผลิตเนื้อหมูอบแห้ง และผลิตเนื้อไก่อบแห้ง ใช้เงินทุนประมาณ ๑๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีคนงานเกือบ ๑๐๐ คน สินค้าส่วนใหญ่มักจะส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้ามาโดยตลอดจนปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานนั้นส่วนใหญ่เกิดจากกระแสไฟฟ้าตกและดับบ่อยซึ่งเป็นปัญหามานานแล้ว จึงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙