ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรงคราม ออกเยี่ยมหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่

                ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ออกเยี่ยมหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมทั้งจิตอาสาร่วมทำกันมากมายโดยมีวิทยากร ครู ก. จากสำนักงาน กศน.จังหวัด ,อำเภอ ,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ มาทำการฝึกสอน เพื่อทำให้ทันกับความต้องการของประชาชน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙