ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะ ลงพื้นที่สวนลิ้นจี่และสวนส้มโอขาวใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มส้มโอขาวใหญ่ตำบลบางสะแก

         ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นายรัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที,นายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ นายอาคม ศรีประภาพงษ์ เกษตรจังหวัดลงพื้นที่สวนลิ้นจี่และสวนส้มโอขาวใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มส้มโอขาวใหญ่ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที โดยมีเกษตรกรตำบลบางสะแก ให้การต้อนรับ เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์  "เทศกาลสุดยอดลิ้นจี่-ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม" ขึ้นในวันที่ ๑๐-๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ รวม ๖ วัน ที่บริเวณลานวัดปากน้ำ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางพื้นที่ตำบลใกล้เคียง วันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๖๓ กิจกรรมเดิน-วิ่ง ชื่องาน “วิ่งลิ้นจี่รัน” ณ สวนลิ้นจี่ ๒๐๐ ปี ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙