พิธีอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้แทนในการอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปวางหน้าหีบศพพระเทพสมุทรโมลี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ และเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ณ ศาลาอเนกประสงค์ ๔ ชั้น (บริเวณชั้น ๒) วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมคณะสงฆ์ และผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนร่วมในพิธี และสวดพระอภิธรรม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙