การอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปวางหน้าหีบศพนายสุรพล ซีประเสริฐ อดีตกรรมมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์

              วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้แทนในการอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปวางหน้าหีบศพนายสุรพล ซีประเสริฐ อดีตกรรมมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาวัดปทุมคณาวาส ตำบล แม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีภรรยา บุตร-ธิดา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนร่วมในพิธี และสวดพระอภิธรรม

 

นายสุรพล ซีประเสริฐ อดีตเคยเป็นกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ และเป็นประธานและประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มากว่า ๒๔ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๘๓ รวมอายุ ๘๐ ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.เศษ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายสุรพล ซีประเสริฐ ได้อุทิศตนทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมาโดยตลอดเป็นที่เคารพของทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม โดยครอบครัว ซีประเสริฐ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙