สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

             วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ที่เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ,ที่ว่าการอำเภอบางคนที และผู้นำท้องถิ่น นำมอบข้าวสาร ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 จำนวน ๑๐๑ ครัวเรือนใน ๑๓ ตำบลของอำเภอบางคนที

 

จากนั้นได้เดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภออัมพวา เพื่อมอบสิ่งของให้ผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน ๙๖ ครัวเรือน ๑๒ ตำบลในเขตอำเภออัมพวา โดยการมอบแทนผู้นำท้องถิ่นไปส่งมอบต่อให้ผู้ที่ด้อยโอกาสและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ถึงบ้าน เพื่อเป็นการลดการแออัด การเดินทางออกจากบ้าน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙