สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบภาวะราคาและปริมาณการจำหน่ายไข่ไก่

                วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบภาวะราคาและปริมาณการจำหน่ายไข่ไก่ ณ ฟาร์มไก่ไข่/ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่อำเภอบางคนที อำเภออัมพวา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ พบว่า ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์ม/ราคาจำหน่ายไข่ไก่ปลีก/ส่ง ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อน สินค้ามีเพียงพอกับความต้องการของประชาชนและสามารถหาซื้อได้ทั่วไป

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙