จังหวัดสมุทรสงคราม มอบอาหารกล่อง จำนวน ๕๐๐ กล่อง เพื่อมอบให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองโคน

           ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ส่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายนพพร บ่ายแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม/ยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการมอบอาหารกล่อง จำนวน ๕๐๐ กล่อง เพื่อมอบให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง โดยการดำเนินการร่วมกับ อบต.คลองโคน ด้วยการให้ กำนัน ผู้ใหญ่ในพื้นที่ตำบลคลองโคน นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ของตนเอง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙