ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ ๑ ปี

          ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ผู้นำตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ ๑ ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายสมหมาย สุวรรณรุ่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำนวยความสะดวก

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙