กิจกรรม หนึ่งตำบล หนึ่งโรงทาน วัดร่วมใจสู้ภัยโควิค - 19 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

           ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พระสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกิจกรรม หนึ่งตำบล หนึ่งโรงทาน วัดร่วมใจสู้ภัยโควิค - 19 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนำถุงยังชีพ จำนวน ๘๐๐ ชุด เพื่อแจกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

 

นอกจากนี้ยังมีการแจกที่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ประกอบด้วย วัดลาดเป้ง ตำบลลาดใหญ่ วัดนางพิมพ์,วัดจันทร์เจริญสุข,วัดบางจะเกร็ง,วัดธรรมนิมิต,วัดดาวโด่ง, เพื่อสนองพระดำริ สมเด็จพระอริย วงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยวัดต่าง ๆ ได้ร่วมใจกันนำสิ่งของแจกให้กับประชาชน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้ การจัดโรงทาน ได้นำข้าวสารอาหารแห้งเป็นถุงยังชีพมอบให้กับประชาชนที่เดินทางมารับโดยได้รับการคัดเลือกจากผู้นำท้องถิ่นของแต่ละตำบล หมุนเวียนกันไปตามวัดต่างๆในสามอำเภอ ที่มีศักยภาพที่พอจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ ไม่ทอดทิ้งกัน

ซึ่งทางทางวัดได้เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ประชาชนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย มีการฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือ และเข้าแถวแบบรักษาระยะห่าง และในวันที่ ๗ และ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมหนึ่งตำบล หนึ่งโรงทาน วัดร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 จังหวัดสมุทรสงคราม ที่อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที ต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙