ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่๑๖ มอบถุงยังชีพให้กับทหารผ่านศึกในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

         ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พล.ต.นิธิศ เปลี่ยนปาน ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่๑๖ พร้อมด้วยนางพนิตตา เปลี่ยนปาน ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.๑๖ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม มอบถุงยังชีพให้กับทหารผ่านศึกในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตราชบุรี ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19 ) ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดปากน้ำ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มทบ.๑๖ และโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี พร้อมให้คำแนะนำร้านค้าประกอบการต่างๆ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน,สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า การล้างมือด้วยน้ำสบู่ น้ำผสมแอลกอฮอล์ หรือ เจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างระหว่าง บุคคล (ยืนหรือนั่ง) อย่างน้อย ๑ เมตร งดการไปยังสถานที่ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก หรือ ให้ลดเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ กองทัพบกพร้อมเคียงข้างช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส เพราะเราจะต้องผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙