การทดลองใช้เรือดูดตะกอนเลนจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

         ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำคณะทำงานการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ลงพื้นที่คลองวัดประดู่ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา พร้อมด้วย นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ร่วมดูการทดลองใช้เรือดูดตะกอนเลนจาก ภูมิปัญญาชาวบ้าน มาดูดตะกอนเลนที่ตกค้างในคลลองวัดประดู่ อำเภออัมพวา โดยมีภาคประชาชน เกษตรกรที่ประสบปัญหาจากน้ำเสียคลองวัดประดู่ร่วมสังเกตการณ์

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การจากการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่จนถึงขณะนี้คืบหน้าไปพอสมควร ด้วยการนำความคิดเห็นจากภาคประชาชน และส่วนราชการมาบูรณาการร่วมกัน ปัญหาที่เจอคือตะกอนเลนในคลองที่ตกค้างจะทำอย่างไรที่จะเอาขึ้นมาได้ จากการทดลองใช้เรือดูดเลนจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในพื้นที่นำมาทดสอบ ผลปรากฏว่าสามารถดูดเลนที่เป็นตะกอนขึ้นมาได้ดี สิ่งที่สำคัญใช้แรงงานจากประชาชนในท้องถิ่นเข้ามาทำงานซึ่งจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนตกงานไม่มีงานทำ เมื่อมีการใช้เรือดูดเลนจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในพื้นที่ก็เป็นสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนอีกทางหนึ่ง ถึงแม้จะพบปัญหาในคลองมีเศษขยะตกค้างเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่เคยมีการดูดเลนขึ้นมาเลยก็ตาม ทั้งนี้ จะนำปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มาแก้ไขและเดินหน้าร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนเดินหน้าพัฒนาการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองวัดประดู่ให้เกิดความอย่างยืนตลอดไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙