จังหวัดสมุทรสงคราม มอบอาหารกล่อง จำนวน ๕๐๐ กล่อง เพื่อมอบให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางนางลี่

              ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นายสาธิต ปานขำ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นำอาหารปรุงสุก (ข้าวไก่ทอด) ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จำนวน ๕๐๐ กล่อง ทั้งนี้ ได้ประสานงานปลัด อบต.บางนางลี่ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน มารับอาหารกล่องเพื่อนำไปแจกให้แก่ประชาชนตามหมู่บ้าน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙