รอง ผอ.รมน.จ.สส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรอง

           ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จว.ส.ส. พร้อมด้วย นายอัฏฐวัฒน์ เจริญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม / ผู้แทน สสจ.ส.ส. และพ.ต.ท. พ.ต.ท.ชัยยศ เหล่ามัง รอง ผกก.ป.สภ.บางคนที /ผู้แทนฯ ภ.จว.ส.ส.,นายธนากร ภู่พันธ์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด ฯผู้แทน ที่ทำการปกครองจังหวัด ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ หลังจากการผ่อนคลาย มาตรการต่างๆ คงให้รักษามาตรฐานการคัดกรอง/ให้กำลังใจ จนท.ประจำจุดตรวจ ณ จุดตรวจคัดกรองที่ ๒ ทล.๓๒๕ (ก.ม.๓๐+๖๙๕) หน้าวัดบางใหญ่ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงครามและจุดตรวจคัดกรองที่ ๑ทล.๓๐๙๒(ก.ม.๖+๑๕๐) แยกลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙