สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม รับเรื่องขอทบทวนสิทธิเงินเยียวยา

        ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดฯ นางสาว ภิรมย์ จันทร์วงษ์ คลังจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งโต๊ะรับเรื่องขอทบทวนสิทธิเงินเยียวยาให้กับประชาชนบางรายที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ หรือไม่ได้รับเงินจาการลงทะเบียน กระทรวงการคลังจึงได้ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับเรื่องขอทบทวนสิทธิเงินเยียวยาของประชาชนที่เดือนร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จนถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จากนั้นจะรวบรวมเอกสารที่ผู้ได้รับผลกระทบส่งต่อไปยังกระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการตรวจสอบและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙