ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติของกิจการหรือกิจกรรมบางประเภทที่ผ่อนปรนให้เปิดดำเนินการได้

             ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พลตำรวจตรีฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม, พร้อมนายแพทย์สาทิต บุญยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติของกิจการหรือกิจกรรมบางประเภทที่ผ่อนปรนให้เปิดดำเนินการได้ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้แทนห้างสรรพสินค้าให้การต้อนรับ และตอบข้อซักถาม 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙