ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และประธานกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผลจังหวัดสมุทรสงคราม นำอาหารปรุงสุก ส่งมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

         ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายชัยยันต์ เจียมศิริ ประธานกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผลจังหวัดสมุทรสงคราม นำอาหารปรุงสุก ส่งมอบให้กับนายแพทย์ โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ รวมทั้งเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประชาชนให้พ้นจากวิกฤตครั้งนี้ โดยการส่งมอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัย เพื่อดูแลสุขภาพของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐที่มีผู้ป่วยโควิด - 19

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙