การแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ วัดเกตการาม

             ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ศาลาการเปรียญวัดเกตการาม อำเภอบางคนที พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดเกตการาม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นายวริศธิ์นันย์ เสือทอง นายอำเภอบางคนที นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกันแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนกว่า ๓๐๐ ครัวเรือน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙