โครงการ “รับอาหารฟรีครับ” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่บริเวณโรงเรียนวัดอัมพวัน พระปลัดสมศักดิ์ อตฺตสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา พลตำรวจตรี ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม นายอำเภออัมพวา พันตำรวจเอกเผด็จ ภู่บุบผากาญจน ผกก.สภ.อัมพวา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาว อำเภออัมพวา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตามโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-19) แพร่ระบาด และกระจายไปทั่วภูมิภาคของโลก ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของประชาชนเป็นจำนวนมาก ส่งผลไปถึงการชะงักงันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งการยกเลิกเที่ยวบิน ยกเลิกการโรงแรม และการยกเลิกกิจกรรมต่างๆ เกิดการเลิกจ้าง พักงาน ส่งผลกระทบไปในทุกภาคส่วน รวมไปถึงประชาชนต้องกักตัวอยู่กับบ้าน จนทำให้ขาดรายได้ ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนเรื่องอาหาร จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” โดยชาวบ้านที่มารับของแจกในวันนี้ เป็นผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัส โควิด-19 โดยจะคัดเลือกผู้มีรายได้น้อย รวมถึงผู้สูงอายุ ในแต่ละหมู่บ้านมารับสิ่งของดังกล่าว

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙