ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเด็กพิเศษที่กำลังศึกษาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

             ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พระปลัดสมศักดิ์ อตฺตสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา ในฐานะเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยครูและจิตอาสา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อัมพวา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และคณะศิษย์ ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเด็กพิเศษที่กำลังศึกษาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ด้วยการมอบถึงยังชีพ ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็ก ๆได้รับผลกระทบจากการว่างงาน การขาดรายได้ เกิดความยากลำบากในการดำรงชีพ และบางครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่เปราะบาง พร้อมทั้งมอบขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 -ในปัจจุบัน และรับทราบปัญหา ความเดือนร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙