ชุดเคลื่อนที่เร็วจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมจัดระเบียบในการแจกถุงยังชีพให้กับประชาชน

          ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กอ.รมน.จังหวัสมุทรสงคราม โดย พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ส.(ท) มอบหมาย ชุดเคลื่อนที่เร็วจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อสม.ตำบลแม่กลองพร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ส.ส. ร่วมจัดระเบียบในการแจกถุงยังชีพให้กับประชาชน ตำบลแม่กลอง โดยมี ครอบครัวคุณไพบูลย์(เฮียบุญ) เจ๊ติ๋ว ถิระวงศ์จินดา ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งจำนวน ๘๐๐ ชุด ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น -๑๒.๐๐ น ให้กับพี่น้องประชาชนคนสมุทรสงครามที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙