สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดให้บริการรับขึ้นทะเบียน ต่ออายุ และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          ในวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานประมงอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เปิดให้บริการรับขึ้นทะเบียน ต่ออายุ และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเป็นอย่างต่อเนื่องโดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ ๑๕ พค.๖๓ นี้

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙