โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในเขตพื้นที่ตลาดน้ำบางน้อย

          ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓​ น.ส.พรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับนายธงชัย แสงบรรจง รองนายก​ ทต.​กระดังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ฯ ในพื้นที่ตลาดน้ำบางน้อย ต.กระดังงา อ.บางคนที

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙