บริษัท ที โอที จำกัด (มหาชน) มอบตู้ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

           ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นายเกรียงเดช ลิมปอารยะกุล ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ ๑.๒ พร้อมด้วยนางญาณิศา กตเวทวารักษ์ โทรศัพท์จังหวัดสมุทรสงครามและพนักงาน ส่งมอบความห่วงใยตู้ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้กับนายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เพื่อนำไปใช้ในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 กับบุคคลกลุ่มเสี่ยง

 

นายเกรียงเดช ลิมปอารยะกุล กล่าวว่า ทางบริษัท ที โอที จำกัด (มหาชน) ได้นำตู้โทรศัพท์สาธารณะนำมาดัดแปลงเป็นตู้ COVID-19 สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเอกสารคัดหลั่ง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ นำไปตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ได้อย่างปลอดภัย โดยมีการเจาะช่องสำหรับสอดมือ เพื่อเป็นการเก็บสารคัดหลั่ง เปลี่ยนกระจกของตู้โทรศัพท์เป็นแผ่นอะคริลิกใส เพื่อป้องกันละอองฝอยกระจายเข้าหาผู้ตรวจ พร้อมติดตั้งพัดลมและอุปกรณ์ส่องสว่างภายในภายนอกตู้ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙