ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเด็กพิเศษที่กำลังศึกษาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

              ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พระปลัดสมศักดิ์ อตฺตสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา ในฐานะเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นำเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือครอบครัวของเด็กพิเศษ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙