วัดบางกะพ้อม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และยากจนในชุมชนเทศบาลตำบลอัมพวา

           ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พระปลัดสมศักดิ์ อัตฺตสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา พร้อมด้วยนายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภออัมพวา และคณะศิษย์ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้นายวิรัติ นิลศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลอัมพวา เพื่อส่งนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และยากจนในชุมชนเทศบาลตำบลอัมพวา จำนวน ๙ ชุมชนที่ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือ โดยนำไปแจกให้ถึงบ้านโดยไม่ต้องออกมารับที่วัดบางกะพ้อม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙