จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านปรก

            ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางภัทรานิษฐ์ ศรีทับทิม จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม คณะติดตามประเมินผลพื้นที่ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้แทน กอ.รมน.จว.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตำบลบ้านปรก ซึ่งเป็นตำบลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มีคำสั่งมอบหมายให้ตรวจติดตามประเมินผลสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

ได้ตรวจ ร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย ร้านฟ้าครามน้ำใส ร้านครัวครูหอม, ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวแม่บุญมี, ร้านครัวแม่อุไร ซึ่งเปิดบริการให้นั่งทานที่ร้านเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยมีมาตรการให้ผู้ใช้บริการปิดหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้าน มีเจลล้างมือบริการ การเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย ๑ เมตร และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอหลังการใช้งาน พร้อมทั้งตรวจโรงพยาบาลสัตว์อัมพวา เปิดบริการรักษาสัตว์ จำหน่ายอาหารสัตว์ และสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยมีมาตรการให้ผู้ใช้บริการปิดหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้าน มีเจลล้างมือบริการ การเว้นระยะห่างระหว่างรอ อย่างน้อย ๑ เมตร และทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้งาน (๓) ร้านเหลา บริการตัดผมชาย เปิดให้บริการตามปกติ ผู้ใช้บริการปิดหน้ากากอนามัยก่อน เข้าร้าน มีเจลล้างมือบริการ โดยเน้นทำความสะอาดอุปกรณ์ และพื้นที่ภายในร้านสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจติดตามประเมินผลฯ ได้แนะนำผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลบ้านปรก ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของจังหวัดสมุทรสงครามอย่างเคร่งครัด

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙