วัดบางกะพ้อม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับโรงเรียนคลองสมบูรณ์

              วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พระปลัดสมศักดิ์ อตฺตสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา พร้อมคณะ ได้มอบข้าวสารถุงละ ๕ กิโลกรัม จำนวน ๕๐ ถุง น้ำปลา และน้ำมันพืชให้กับผู้อำนวยการและนักเรียนโรงเรียนคลองสมบูรณ์ ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อสนับสนุนเป็นอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสืบไป

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙