กิจกรรมบันทึกเทป ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

         ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  นายชรัส บุญณะสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด,หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนแม่บ้านมหาดไทย ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙