การแถลงข่าวการเปิดตลาดนัดอินทผลัม และของดีแม่กลอง ณ ศูนย์อาหาร ถนนพระราม ๒ กม.๗๔

                ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม, นายชัยยันต์ อยู่ศิริ ประธานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามและนายสนอง กล่อมประเสริฐ ประธานบริษัท อินทผลัม เลิศรส จำกัด และคณะ ร่วมแถลงข่าวการเปิดตลาดนัดอินทผลัม และของดีแม่กลอง ณ ศูนย์อาหาร ถนนพระราม ๒ กม.๗๔ ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นตลาดศูนย์รวมสินค้าเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรจากชาวสวน อาหารทะเลแปรรูป และสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรสงคราม

รวมถึง “อินทผลัม เลิศรส” จากกลุ่มผู้ปลูกอินทผลัมกว่า ๓๒ สวน ที่จะนำมาจัดจำหน่ายภายในศูนย์อาหารแห่งนี้ ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างจังหวัดสมุทรสงคราม และภาคเอกชน โดยบริษัท อินทผลัม เลิศรส จำกัด ได้จัดพื้นที่ตลาดดังกล่าว ให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการ OTOP ได้นำสินค้าเกษตรของจังหวัดสมุทรสงคราม อาหารทะเลแปรรูป สินค้า OTOP ต่างๆ ของจังหวัดสมุทรสงคราม มาวางจัดจำหน่ายฟรี ทุกเสาร์ - อาทิตย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรของเกษตรกร และผู้ประกอบการสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม อีกทางหนึ่ง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙