มีข้อผิดพลาด
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/samutsk/domains/samutsongkhram.go.th/public_html/V2013/images/news/301056
แจ้งให้ทราบ
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/news/301056

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงครามครั้งที่ 10/2556

     นายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเจน รัตนพิเชฏฐชัย นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2556  ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

    ก่อนวาระการประชุมมีการมอบรางวัลให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา ที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นมากที่สุด,มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็น Smart Farmer และ Smart officer ,การมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556,มอบช่อดอกไม้และเกียรติบัตร ห้างหุ้น SPS เคเบิ้ลทีวี ในการทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม,มอบเกียรติบัตรปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น จากนั้นได้เข้าสู่วาระการประชุมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2. การลดความเหลื่อมล้ำ 3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะต้องเดินหน้าไปพร้อมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฯ 

          นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ถึงบทบาทหน้าที่ของความพร้อมของส่วนราชการต่าง ๆ ที่จะก้าวเข้าสู่อาเซียนในปี 2558

 

 

 

 

{gallery}news/301056{/gallery}

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙