กิจกรรมเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

          ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวคำอาเศียรวาทเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนที่จะร่วมกับ นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยตลอดจน ผู้ที่เกี่ยวข้อง นำอาหารพระราชทาน เป็นชุดสำรับเด็กๆ เช่นไก่ทอด สลัดผัก และแกงจืดเป็นต้นไปเลี้ยงมื้อกลางวันนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙