โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

             ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่บริเวณวัดดาวดึงส์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกล่าวคำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำบริการด้านการเกษตรมาให้บริการแก่เกษตรกร โดยมีนายอาคม ศรีประภาพงศ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน โดยมีนำหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙