โครงการ "ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า" และกิจกรรมปลูกป่าชายเลนอย่างมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน เปิดโครงการ "ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า" และกิจกรรมปลูกป่าชายเลนอย่างมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน หมู่ ๑๐ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายถิน พิสูจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙