กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยลงสู่ทะเล

            ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ที่บริเวณดอนหลอด ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมืองสมุทรสงครามนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ และกล่าวบังคมทูลถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด,หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยลงสู่ทะเล เป็นจำนวนมาก

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙