พิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาด รวมน้ำใจ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

            ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการกาชาด รวมน้ำใจ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จำนวน ๓ ราย ได้แก่นางสายฝน นวลจันทร์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรคราม นางสาวกาญจนา ธนกวีโชค หมู่ ๖ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที และนางสาวไซ้จู แซ่เตียว ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงครามคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ ร่วมพิธี

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนพรรษา ๖๘ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม มณฑลทหารบกที่ ๑๖ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดสมุทรสงครม ได้บูรณาการจัดทำโครงการกาชาด รวมน้ำใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา และสนอพระกรุณาธิคุณ พระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยการเพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัดสมุทรสงครามที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมีที่อยู่อาศัยที่ถาวรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อำเภอละ ๑ หลัง โดยให้อำเภอเป็นผู้คัดเลือก พร้อมทั้งระดมเงินทุนเพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้จัดหาและขอรับการสนับสนุน อุปกรณ์ วัสดุการก่อสร้างงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (หลังละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท) โดยใช้งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม และขอรับการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างและแรงงานจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ห้างร้าน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เพื่อให้ผู้ยากไร้มีความเป็นอยู่ที่ดี

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙