พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๖๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

           ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ผู้นำท้องถิ่น ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๖๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

และในเวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำข้าราชการระดับสูงกระทรวงยุติธรรม ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระองค์ท่านที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยนานับปการ และกล่าวคำถวายสัตย์ ปฎิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ

จากนั้น เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙