พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

              ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๑๐ น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสนามหน้าศาลากลางจังหวัด โดยมีนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาชิกองค์บริหารส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนมากร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙