พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

         ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม   นายชรัส  บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ปี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องจากวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ทุกปีจะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นกษัตริย์เป็นที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙