การประชุมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมบางคนที  ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  นายชรัส  บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม   เป็นประธานการประชุมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  “The Princess Naha  Chakri  Sirindhorn‘S  cup  Tour of Thailand ๒๐๒๐” โดยมีนายสุเมธ  ธีรนิติ  ปลัดจังหวัดฯ นายธรรมนูญ   ศรีวรรธนะ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

 

       ทั้งนี้  สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้กำหนดจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The Princess Naha  Chakri  Sirindhorn‘S  cup  Tour of Thailand ๒๐๒๐ ”  โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๖-๑๖ ตุลาคม  ๒๕๖๓  เริ่มต้นจากอุทยาน ร.๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปตามเส้นทางที่กำหนด นจังหวัดเพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร ระนอง และสิ้นสุดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี    

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙