กิจกรรมทำบุญจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

            ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายชรัส  บุญณสะ  ผู้ว้าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ โดยมีพระสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาการเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รวมจำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์  เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงาน ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์พร้อมทั้งกรวดน้ำรับพร จากนั้น ประธานสงฆ์ ได้ประกอบพิธีเจิมป้ายจวนผู้ว่าราชการบริเวณทางเข้าเพื่อความเป็นมงคลในการที่พักและปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและครอบครัว และร่วมกันถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙