งานวิ่งรายการ “ลิ้นจี่รัน”

           ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานวิ่งรายการ “ลิ้นจี่รัน” ครั้งที่ ๑ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคยุค New Normal ณ วัดปากน้ำ อ.อัมพวา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล จัดโดยกลุ่มเครือข่ายสภาเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพผลไม้จ.สมุทรสงคราม มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า ๔,๒๐๐ คน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙